Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

Oistri&en of an* dere Huishou. Getal de* Naamen <ier Gede* dehjke verdee- Stemmen. puteerdens. lingen.

Valkenburg, x Stem. Abfent.

Katwijk. t * joK Hoepeling.

Rhijnsburg en de i

Vrouwe Venne.1 Ablent.

Oest- en Poel- -temmen Jan Groenendyk. geest. 4 Stemmen. fc/Jm vm ^

Janjanfeneajacobvan

Noord wijk. 3 ■ Fetzen, en bij abfen-

tie van een derzelve Jan Ger. Cramerus.

Noordwijkerhout. 3 - ~ - — %an van Leeuwen

Leendert Langeveld. Voorhout. a Abfent.

Warmond. 3 Kornelis Haspng.

Quirinus v. d. Scheer, Vennip. i — , pieter van Liero^

Boekhorst. I ■—Abfent.

Sasfenheim. i Abfent.

Hoge veen en de T A, r

Zilk. 1 ' Abfent.

Uit de DistriSleti.

t . Jacobus van der Fy ver

Leijden. x Stem> Pieter Noordziek *

daar bij geasfumeerd Boudewyn van Rees. „ , If«*c Kornelis Sterk ,

Haarlem. i —_ Gerrit van der Aa \

en den Secretaria La mens v, d. Braak.

. Uit

Sluiten