Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3i >

Voorzitter te vereenigen, en dus conform hetzelve te concludeeren.

Waar na rlen Prefident in coniideratie geeft, dat daar niet alleen volgens het s. Aiticul van het Reglement, de Ingelanden tot het daarftellen der Kiezer in hunne refpecHve Diftriéb-n ftemmen morgentaalswijze, zoo ook op de Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden behoort geftemd te worden, insgelijks morgentaalswijze alwaar het dat ieder Diftriét. maar één Gecommitteerde had gedeputeerd , maar ook dat ceeze wijze van ftemming bij morgentaale door deeze Vergadering niet alleen van haare eerfte organifatie af aan ; maar nog zelve door den laatstgetrofTen zoen met de Steeden Haarlem en Leyden is gehomologueert geworden; of dus deeze Vergadering niet zoude kunnen dccreteeren, dat de infertie door den Burger Immink in de Notulen der voorige Vergadering gedaan, geen poinéi van deliberatie voor deeze tegenswoordige Vergadering kan uitmaaken.

De Prasfident hier op het appel Nominal geinftitueert hebbende, werd met eene groote meerderheid overeenkomstig het voorftel van den Voorzitter geconcludeert, alleen den Burger Immink 9 en die van Hazerswoude declareeren, hier meede niet te kunnen inftemmen , maar wilden dit in advies ge> houden hebben. ■—

Thans overgaande tot het Rapport bedoelt bij het 3de poinét van befchrijving der voorige Vérgadering, Prxadvifeert den Voorzitter hier van geen poinéh van deliberatie te maaken; eensdeels omdat hetzelve zoude kunnen befchouwd worden te vallen in de termen bij de Misfive van de Agent La Pierre bedoelt, en anderdeels omdat bij de Vergadering hier omtrend geene nadere bedenking zijn ingekoomen,

Hier over eenige discusfien voorgevallen zijnde inftitueerd den Praefldent het appel Nominal, en word bij opneeming der ftemmen bevonden dat er in 't geheel maar 3. ftemmen tegen het Preadvies waaren , en werd dus conform het voorftel van den Voorzitter geconcludeert. Den Prsefident de order

Sluiten