Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«[ 7 >

dën is dienende, dat wij Uit ons midden een Commisfie hebben gedecerneert,; ter Órganifatie dezer Vergadering, welke zich op dien dag, des morgens ten 9 uuren, in 't Gemeenlandshuis bevinden zal, ter ontvangst en examinatie der Lastbrieven; wordende hierom welgemelde Gedeputeerden verzogt , derzelver Lastbrieven tegen dien tijd, of zoo fpoedig immer mogelijk} aldaar te doen bezorgen.

Wij verlaatën ons voor het overige op Uwlieder medewerking, ter bevoordering van Rhijnlands belangens, en hebben intusfchen de eer, onder aanbod van Broederfchap, met alle agting ons te noe-, men j

tjwïteder heihvenfihende Medeburgers en Vrienden i

Hoofd-Ingelanden voornoemde

'*iniï -B*oo' i *h; it\zr v?m t.od *so & * ... In naam derzelve*

' ' ': si tS

P. van VEEN,

Lelden den 8. September 17984 Het vierde Jaar der B&taaffche Vrijheid»

A 4 Vd>-

Sluiten