Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland, gehouden den 27. September

1798» binnen Leijden in 't Ge-

-ar.z lafs • ï.V ca■ • r :-t!dV. i 1 .

sneenelandshuis van Rhijnland,

welke Vergadering op reces was

gefcheiden den 1. Junij 1798.

Na dat door eene Commisfie uit Hoofd-Ingelanden van Rhijnland de Creuenjialen der onderfcheide Huishoudelijke Verdeel irig'en waren gevi* leert, is gebleeken dat pisefent waren:

Diftriaen of au. » 4

dere Huishou- Getal der Naamen der Gede-

delijke verdee- Stemmen. puteerdens. lingen.

Uit het Hoofd-Distri& No. 4.

Wasfenaar. 3 Stemmen. Adriaan van der Does,

Zuidwijk en en

Dirks-Ambagt. Barth. Wensveen.

Valkenburg. 1 — Joh. Hoepeling.

Dirk Taat.

Katwijk. I — 1. 1 Maarten Kidk, of

Evertjacob van Royen.

Rhijns-

Sluiten