Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«([ tö >

listriflen of an-

d.-re Huishou Getal der Naamen der Gedepu.

d ';,-eerdee btemmen. teerden, lingen.

Hogeveen. i Stem. Jan Voorwinden.

Benih im. I —

v. r, • „ * liidc Moutton, en

Benthuizen. I Hendfik yan

Zegwaard, en de

Pale Tynfche- i Kornelis Maaskant.

pouler.

- Jaspervan denBo'ch ,en

Zoetermcer. I Teunis van den Bosch.

t> v> Mo> g Dezelven en Kornelis

Dnemans Polder, a ■ Ba,ends van der Wal.

SWüsv:ejeVa * EEfr»«^Si'|

Wllsveen- Nicolaas van den Bosch.

Veur. I - —

Voorfchoten. 3

Jan van der Zon. Zoetervvoude. 7 — Leonardus v d.Aar, en

Otto Barends.

Uit het Hoofd - Districl No. a. den Engh. I Stem. Kornelis Ferwey.

RS5d. e" J-L.J.Petit.

Zuidzijde van de ")

fcahofenLin' 2

Noordzijde dito. 1 ———- — J

Kattenbroek. 1 . AriFaandrigdejongfte,

Poldert je Elf.

vierttl. .

Boe-

Sluiten