Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 21 >

ring, ten bedrage van ƒ 21 : n. Welke beide zijn goedgekeurd, om op dezelve betaling te vorderen.

Geleezen eene Misfive van Noordwijkerhout, kennis geevende, dat zij voor ditmaal geene Gecommitteerdens hadden gedeputeerd, dog zig met alle de befluiten deezer Vergadering conformeerde, welke is aangenomen voor notificatie.

Eindelijk is nog gerefolveert, dat alle de refolutien ter deezer Vergadering genoomen zijn zonder refumptie. En is ingevolge van dien beilooten de Notulen deezer Vergadering te doen drukken, en als na gewoonte te diftribueerèn.

De Voorzitter vraagende of iemand der Leeden ook eenige voordragt had te doen, en dit met een ftilzwijgen zijnde beantwoord, fluit de Vergadering, bedankt de Leeden voor hunne apparitie, met den besten Burgerwensch en fcheidt dezelve alzo tot reces, met verzoek, dat de Secretarisfen hiervan aan. Hoofd-Ingelanden kennis geeven.

Accoord

ARE NT RE ESSEN,

Pr$fident,

Sluiten