Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEHOORZAAM KIND,

De Moeder van julta zou op zekeren namiddag ééne haarer vrindinnen een bezoek geven. „ Mogen wij naderhand niet wel eens in de tuin „ wandelen?" yroeg theodoor aan zijne moeder bij het uitgaan. — „ Zeer wel," was het antwoord, „mids niet verder dan tot aan de breede ■„ laan-, — onze buurman heeft mij laten weten, „ dat een gezelfchap dezen namiddag in zijn tuin „ naar een vogel zou fchieten. Er mogt misfchien „ een flits te rug vliegen, en u befchadigen. Zijt „ daarom voorzigtig." — Dit beloofden zij beide, en moeder gaf hem den fleutel tot de tuin.

Toen de leertijd verftreeken en de onderwijzer vertrokken was, bedienden zij zich van de vrijheid,welke moeder hun verleend h»dt, en gingen in den tuin. Daar.'dezelve zeer groot was, hadden zij overvloedig ruimte, • om daarin te kunA 15211

Sluiten