Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C2}

nen fpeelen en wandelen, hoewel zij niet verder dan tot de breede laan mogten gaan. Reeds waren zij meer dan één uur in de tuin geweest, toen theodoor onder een boom zeer veele ap« pelen zal liggen. — „Ei lieve ju ma, zie eens hoe „ veel appels daar liggen!" ja! maar ziet gij jjiet, dat die boom aan (3e andere zijde van de laan Haat? „ 't Is waar; maar heeft moeder ons niet „ bevolen, om het afgevallen ooft optezamelen, „ wanneer wij in de tuin waren?" Ja maar moeder heeft ons heden vol'ftrekt verboden, om aan de overzijde vai? de breede laan te gaan! „ Dat „ is wel zo, maar zou nu juist op dit oogenblik „ ons een flits treffer:; cat moest al toevallig uit„ komen!" Foei theodoor, zeide julia, gij Wilt dan uw moeder niet gehoorzaamen ? Kauwüjks had zij dit gezegd, of er valt een flits met veel geweld neer onder den appelboom, en kwetst dè voorde poot van een klein hondjen ,'t welk onder dien boom gelopen was. - Beide kinders ontItelden er van, het arme diertje kermde geweldig, julia lokte het naar zich toe, en de gekwetfle poot ziende, zeide zij tegen haar broeder. „Daar zier gij nu,wat het gevolg zou geweest zijn, indien gij ook onder dien boom waard gelopen: danhadt de „ flits u ook kunnen treffen. Wat is dat diertjen „ te beklaagen ; wanneer gij mij niet herwaards

» ge-

Sluiten