Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3 •>

geroepen had , zou het waarfchijnlijk niet ge„kwetst zijn." — Theodoor zag terfiond zijn misflag, vol medelijden met het arme beest bragt hij het bij een oud man, om het te laten verbinden, en dus de ramp, waarvan hij de aan-, leidende oorzaak was, zo veel mogelijk te vergoeden —

Toen de moeder 's avonds t'huis kwam, was hij de eerfïe , die het geval verhaalde , en zijn eigen fout beleedt. De moeder prees hem over deeze opregtheid , maar berispte*hem over zijn misftap. Julia verheugde zich, dat zij van moeder een braaf gehoorzaam kind wierdt genoemd, en beiden zagen zij, dat gehoorzaamheid aan de bevelen der ouderen zich altijd zelf beloont.

HET ONGEHOORZAAM KIND.

„ Mag ik nog een poos in de tuin wandelen ?" vroeg F r i t s bij het vallen van den avond aan zijn vader; en het antwoord was, „ neen lieve kind! het is te „ laat, gij zoud u, misfehien hier of daar, door „ de duisternis kunnen bezeeren." — „ Wel „ vaderlief! gisteren avond ben ik ook nog zo laat „ in de tuin geweest." — ,, Ja maar toen was de A 2 „ lucht

Sluiten