Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 17 3

raad opgevolgd, dan hadt zij ook de fabel gekend en was insgelijks met haar vader uit geweest. Nu werdt zij van niemand beklaagd. —

In het huis haarer ouderen woonde eene Franfche Dame. Deze boodt zich aan , om s or h 1 e fransen te leeren , zonder dat zij er iets voor begeerde. Kom vlijtig bij mij, zeide zij, dan zullen wij t'famen wat praaten, en gij zult binnen kort en al fpcelende fransch leeren. —

De ouders van soph ie waren hier over zeer verblijd, vooral daar hunne dogter veel finaak in de franfche taal fcheen te hebben, en 'er buiten dien geene gelegenheid was , om dezelve te kunnen leeren. —■

Doch die bfvjdfchap duurde nauwlijks ééne maand. — sophiöns eigenzinnigheid maakte haar zo onverdraaglijk, en haar tegenfpreken was zo hevig, dat de franfche Dame zich verontfchuldigde, pn .haar niet langer begeerde opte. wachten. —

Haare ouders hadden eene ?eer bekwaame keu.

g ken-

Sluiten