Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

fcenmeid, over welke zij zeer voldaan waren; uit dien hoofde zetten zij haare dogter dikwerf aan, om vlijtig in de keuken te gaan, en van de meid de toebereiding der lpijzen te leeren, op dat zij dus in 't vervolg meer bekwaam zou worden voor de huishouding. —

In den beginne ging dit zeer wel, doch toen soph ie een en ander gezien hadt, meende zij, dat zij het reeds beter wist, dan de meid, en door haar kibbelen en tegenfpreken was zij dikwils oorzaak, dat deze en gene geregten niet wel toebereid waren. — De meid, die dit begon te verveelen, beklaagde zich daarover bij de ouders, doch dit baate niets, integendeel werdt het van tijd tot tijd erger, tot dat de meid van vertrekken Iprak.

Naardien de ouders met de meid zeer wel te Vrede waren , en haar niet gaarn wilden laten gaan , moesten zij haare dochter verbieden, om voordaan in de keuken te komen Doch dit eischte de meid niet eens, alleenlijk verzocht zij, dat soph je in het toekomende niet meer mogt kibbc

len over de toebereiding der fpijzen en nu

kreeg de keukenmeid de vrijheid om de dochter van den huize terfiond uit de keuken te zetten , zo ras zij wederom begon te kibbelen —

IJb

Sluiten