Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 7

Ik zou u nog veel meer voorbeeldèn van haare kibbelaarij en eigenzinnigheid kunnen verhaalen» doch deze zijn toereikende, om u te doen zien hoe fchadelijk deze fout zij voor de genen, die daarmede behebt zijn. Het ftrekt echter tot lof van sophie, dat zij eindelijk met fchade wijs Wierdt, en van tijd tot tijd haar gebrek leerde overwinnen. —

OPREGTHEID EN BESCHEIDENHEID.

Minnette had juist het tegenovergefteld karakter van sophie-, zij was een klein aardig nieisjen. Wie haar flechts eens gezien hadt> kreeg haar terftond lief, naardien ze zeer bevallig en befcheiden was. — Al beging ze nu en dan een kleine fout, nog kon men het haar niet kwalijk . nemen; want nauwlijks ontdekte zij, dat ze misgetast hadt, of zij beleedt het terftond, en ruste niet, voor men haar verzekerd hadt, dat men haar dien misdag kwijtfcholdt.

Hadt zij uit overijling iets ftrafwaardigs gedaan, zij vroeg nooit om ontflag.van de ftraf, „ik weet Ba w het

Sluiten