Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ het (zeide zij dan)-dat ik ftraf verdiend heb, „ ik' onderwerp 'er mij gewillig aan: doch zijt „ dan niet meer ontevreden op mij; ik zal mij

bevlijtigen , om voordaan geene ftraf meer te

verdienen."

Was zij geduurende het onderwijs onoplettend geweest, of hadt zij iets vergeten, dan zeide zij dit openhartig den meester ,' en verzocht hem, om haar dit nog eens te willen zeggen; waartoe deze braave man zeer genegen was, naardien hij wist', dat nannette door de grootfte leergierig, heki gedreven wierdt. —

Wanneer zij iets, 't welk haar' verteld was, verhaalde, en een ander naar een of ander gebrek in het verhaal onder het oog bragt, fprak zij hem nooit weder tegen, maar verzocht veeleer, dat hij het zelf wilde verhaalen, op dat zij het insgelijks naar waarheid zou weten. — Verhaalde een ander haar iets, *t welk zij beter wist, dan zou zij hem echter nooit in de rede vallen, maar altijd wachten, tot dat zijn verhaal geëindigd was, dan eerst zeide zij het anders gehoord te hebben. — Maar nooit zou zij zich vermeten, van het beter dan een andsr te weten: — misfchien, dacht zij, heb ik het mis: misfchien heb ik iets vergeten. —

Deze befcheidenheid bepaalde, zich niet bij haare

Sluiten