Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai y

re ouders, onderwijzers en andere bejaarde pert

fopnen, maar ook omtrend fpeelmakkertjens

en zelfs omtrend dienstboden. Bij alle goede hoedanigheden , welke ze bezat, hieldt zij zich niet beter dan andere kinderen, en dit was zeer natuurlijkom dat nannette er vermaak in ftclde om een goed gehoorzaam deugdzaam kind te worden, en uit dien hoofde veel op haar eigen gebreken zag, en dus nog van tijd tot tijd veel te verbeteren vondt. — Nooit dacht zij daarom, „ ik ben zo veel beter dan dit of dat kind, ik heb „ deze en gene gebreken niet:" maar altijd, „aan „ dit of dat gebrek maak ik mij' nog geduurig' „ fchuldïg; dat ontdek ik bij anderen Zo niet." Uit dien hoofde was ze nederig, .en zou nooit de' fouten van anderen breed uitmeten, maar die veeleer verbergen. — De dienstboden in haar vaders huis behandelde zij met de grootfte vrindelijkheid, „ 't zijn immers mijne dienstboden niet, dacht „ ze, maar die van mijn vader; wat recht heb „ ik dan over dezel/e ? — En al waren het de „ mijnen, 't zijn toch menfchen, gelijk :k ben;

zij ltaan met mij als zodanig gelij'-: ; zijn ze „ niet zo voordeelig in de wereld geplaatst, dat ■ „ ze haar eigen brood kunnen eten, ik mag haar „ uit dien hoofde niet minder achten ■— Wie B 3 „ weet,

Sluiten