Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a6 J

louize. (Eenigfins befchaamd) och fieen! vad. Daar is Wilhelmine; kunt gij en Charlittt

zo goed naajen en braaijen als zij? wat is de rede , dat zij ulieden geduurig moet voorlezen % waarom moet juist zij altijd iets vertellen? Immers omdat zij het beter kan, dan gijlieden. Wanneer de tijd u verveelt, wordt dat lieve kind geroepen, om een fpelletje te beginnen. — Daar» bij is zij zo infchiklijk, dat ze niet eens moeilijk of verdrietig wordt, wanneer gijlieden haar niet Iaat medefpeelen.

Louize zag voor de eerfte keer van haar leven, dat zij Hendrik en Wilhelmine niet naar behoren behandeld hadt. Zij wilde wel antwoorden, maar zij kon geen woorden vinden — Haar vader zag, dat zij getroffen was, en dat haar de traanen in de oogen Honden.

Gaa jiu heen, zeide hij, en haal eenige peeren!

Zij vatte hem bij de hand, kuste dezelve en zag hem met een fmeekend oog aan-, getroffen door haare traanen, -was hij terftond gereed, om haar te vergeven. — Niet zo, Louize'. gij fpeelt zeker in't vngvolg ook met Hendrik en Wilhelmine?

louize. Voorzeker lieve vader? —vergeef mij mijne dwaasheid. —

Y4D. Ik zal mij zeer verbiijden, wanneer gij

van

Sluiten