Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27)

van heden af u beter en windelijker gedraagt omtrend hen, en hoe zou ik dart niet gaarn alles vergeten.

Terwijl de vader nog fprak kwamen Hendrik en mihelmine in den tuin. — Mag ik, vroeg Louize aan haar vader, ook voor Hendrik en Wilhelwine eenige peeren zoeken ?

De vader ftondt dit met vreugde toe. Van nu af waren in den hof geene boomen, welke Louizs liever hadt, dan die twee oude kromme peereboomen. Zij fpeelde wel is waar nog gaarn met Karei en Charlotte, doch Hendrik en Wilhelmine, werden haar van dag tot dag liever. Zij zag van nu af niet zo zeer op fraaie gezichten, of op eene goed e geftalte , maar op vrindelijkheid en braafheid.

Louize leerde hierdoor tevens, om niet Hechts door haare fraaie gedaante en houding, maar veel meer door vrindelijkheid en braafheid te behaa; o-en; en lag er zich met ernst op toe, om zodanige' beminnenswaardige hoedanigheden zich eigen te maaken , dat andere menfchen haar uit dien hoofde moesten liefhebben.

Zijt nimmer trotsch op uiterlijke fchoonheid D2»r Deugd het waarê fchoon alleen ten toon fpreidt. —_

DE

Sluiten