Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i 3

hij ernftig voor, om de voetftappen van zijn broeder te volgen.

In den beginne viel hem dit zeer moeilijk, om dat hij te zeer aan zijne gebreken gewoon was, doch met veel moeite en vlijt, bragt hij het gelukkig zo verre , dat zijne ouders met hem te vrede waren. Zij preezen hem voor zijn ijver, en hadden hem zo lief als te vooren; andere wilden hem nu ook bij hunne kinderen hebben, dikwils werdt hij uit fpelen gevraagd, en langs dezen weg zag hij hoe goed het was, dat hij zich meer toegelegd hadt, om ordentelijk voor den dag te komen. — Nu was hij nog veel meer op zindelijkheid gefield, en daar hij te vooren zeer afgunftig omtrend zijn broeder was geweest, kreeg hij hem nu eerst regt lief, öm dat hij hem zulk een goed voorbeeld gegeven hadt. •

KLEDEREN MAAKEN DEN MAN NIET.

De Bailliuw goedhart hadt zo veele bezigheden, dat hij volftrekt een klerk of fchrijver moest houden. De man hadt een zeer goeden inborst, en beloonde diegenen, welke in zijn werk Waren rijkelijk; — uit dien hoofde kwamen er veele jongelingen, hunnen dienst aanbieden. Zo

ras

Sluiten