Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(35)

Voorzeker even klaar bemerken

Dat hij ie Zangkonst niet verjlaau

C a' Eens

Wel , vroeg de vader, toen Lodewyk de fabel gelezen hadt, hoe bevalt u die vertelling? Gij hebt immers wel eens een nachtegaal gezien ?

lod. Ja, 't is waar, ze is niet zo fraai voor 't oog als het feisje.

vad. Is er niet veel overeenkomst tusfchen de gemeene bruinroode kleur van dat diertje, en de oude kaale rok van dien jongeling, met wien Gij zo weinig ingenomen waart? Hoe fraai is omgekeerd het feisje? Ziet gij nu, hoe het zeer wel mogelijk is, dat gij een verkeerd vonnis geveld hebt?

lod. Dan heeft die knaap met dien ouden rok zo fraai gefchreven?

vad. Juist hij heeft dit gedaan, en binnen wei» nig dagen wordt hij mijn fchrijver.

Lodewyk werdt naderhand voorzigtiger in zijne beoordeejing, en lang naderhand wanneer hij iemand ontmoette, die zeer fraai gekleed was, dan dacht hij nog altoos aan de gefchiedenis van het feisje met de nachtegaal.

Sluiten