Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er is immers een fpreekwoord, 't welk omtrend zo heet! En evenwel zie ik maar al te wel, dat men verkeerd handelt, wanneer men iemand naar het uiterlijke gewaad wil beoordeelen. Dat fpreekwoord gaat dus niet door.

Toen hij aan tafel kwam vroeg hij dit zijn vader. Voorzeker, antwoorde deze, behelzen alle fpreekwoorden geen waarheid, en zo is het ook niet dat fpreekwoord , waarop gij het oog hebt, men kent den vogel aan zyne veeren. — Toen gij onlangs u verbeelde, dat die knaap met zijn ftaaien rok ook fraai moest kunnen fchrijven, toen wilde gij den vogel aan de veeren kennen en beoordeelen, en toen dwaalde gij , gelijk gij weet> — Zozoudt gij ook dwaalen .wanneer gij elk fraai gekleed man voor een domoor hicldt, omdat hij fraai gekleed was. Maar wanneer gij een jongeling ziet wiens handen > linnengoed, kleederen , enz. vuil en llordig zijn, en gij denkt dan „ dat „ moet een zeer onordentelijke en ongeregelde „ knaap zijn" dan zult gij waarfchijnlijk gelijk

hebben, en dan is het fpreekwoord waar

men kent den vogel aan. zijne veeren. — Hebt gij mij wel begrepen ?

lod. Ja wel vader-,, neem, bij voorbeeld, de jt-leine Rein . .. ,

vad, Neen, Lodewijk, geen voorbeelden van anC 3 ds>

Sluiten