Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(38)

iefe i ik begeer 2e niet. Ik heb alleen gezegd, dat gij bij u zelf moet denken, dit of dat behoort zo niet; maar niet, dat gij dat zult zeggen, en over de gebreken van andere openlijk zult oordeelen. — Gelukkig zijt gij, bijaldien Gij uwe eigen gebreken altijd ontdekt , en dezelve zo gewillig aflegt, als dat —«. van te oordeelen naar de veeren.

ON OPLETTENHEI D.

Filip was een goed kind, maar hij hadt het gebrek, dat hij niet oplettend genoeg was, wan. neer iemand hem iets zeide. Zyne ouders, leermeesters en alle zijne vrienden berispten hem uit djerr hoofde, maar het baatte niets.

Menigwerf hadt hij de nadeelen daarvan ondervonden , doch het bleef altijd bij het oude. Wil ik u eens eenige flaaltjens uit zijne levensgefchienis verhaalen? dan kunt gij uit zijn voorbeeld leeren, hoe nuttig het zij, wanneer men zich van jongs op gewent, om op alles, wat rondom ons ii, opmerkzaam te zijn. —

Filip was een groot liefhebber Van kersfenkockjens: doch dewijl gebak voor kinderen niet zeer dienflig is, en de kersfentijd niet lang duurt, viel kern deze lekkernij ni«* vaak te beurt.

't Was

Sluiten