Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 >

weest was: nu werdt hij het eenigfintsdoor fchade wijs, doch ook hierdoor kon hij zijn gebrek niet geheel te boven komen. -

• DE BEVREESDE KNAAP. De ouders van den jongen Hartig waren zeer vermogend; zij konden echter hunnen zoon niet geduurig onder hunne oogen hebben, dewijl menigvuldige bezigheden hen hierin beletten. Der. halven moesten zij hem aan het opzigt vanvreemdelingen overgeven, en waren zeer wel te vreae, wanneer zij flegts goede menfchen troffen.

Intüsfchen was er onder deze eene vrouw, die zeer veele zotte fpookhistorien gehoord hadt. Menigwerf herhaalde zij dezelve, en de jonge Hartig M-as zeer nieuwsgierig naar diergelijke vertellingen. Niemand zeide hem, dat hij dezelve niet moest geloven, en hij zelfwas te jong, dan dat hij dit van zelf kon bezcffen. Uit dien hoofde geloofde hij al ras, dat er waarlijk fpooken waren, die de'menfchen bij nacht ontrusten.

Het gevolg hiervan was dan ook, dat zo ras het avond werdt, hij niet alleen wilde zijn, maar altijd iemand bij zich moest hebben. Om zonder licht en alleen voor de deur en naar eene duistere plaats te gaan, was hem geheel onmogelijk.

Sluiten