Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET VERZWIJGEN VAN EEN KLEINEN MISSLAG KUNNEN ZEER NADEELIGE GEVOLGEN VOORDVLOEJEN.

adolfs ouders waren eens bij zekere gelegenheid op reis. Hij was met één knegt alleen te huis gebleven. Jan (dit was de naam van de knegt) hadt deze en gene dingen in de vertrekken van zijn heer te verrichten, en tegen den avond was hij een boodfchap gaan doen. Adolf hadt hem iets te zeggen , en riep, doch te vcrgcefrch , Jan

was

Hoe goed is het, lieve kinderen, wanneer gij zo denkt, als Wülein. dacht, en Wanneer gij elken misflag openhartig bekent, 't Staat altijd fraai in kinderen, wanneer zij hierin opregt en openhartig zijn, maar het is geen gunftig teken, wanneer kinderen verhard zijn, êri hunne mistlagen zoeken te verbergen. — Ik zal u eene ge-' fchiedenis verhaalen waaruit gij kunt leeren welke nadcelige gevolgen er uit voordvloejen kunnen, en, wanneer men een misflag zoekt te verbergen, hóe ongelukkig men daar door zich zelf en anderen kan maaken.

Sluiten