Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof echter niet, dat mijn vader hem wederom zal aannemen, hij is al te zeer over hem geboord.

doct. Ik hoop dat hij het doen zal, wanneer ik hem van zijne onfchuld' zal overtuigd hebben: doch dan moet gij woord houden, want •gij zijt hem zeer veel verfchuldigd. — Maar wat was de rede , dat gij zo fpoedig van tafel opftondt?

adolf. Ik kon het niet langer aan tafel houden ; ik meende elk oogenblik, dat gij het aan mijn vader zoudt verhaalen.

doct. Dan hebt gij uwe moeder eene onwaarheid gezegd?

adolf. O neen, ik zeide haar wel de waarheid, ik was in de daad niet wel: en zo lang Jan buiten dienst geweest is, heb ik geen beet met fmaak gegeten. — *s Nachts kon ik geheel niet flaapen. —

doct. Daaraan kunt gij zien, hoe ongelukkig gij u zelf gemaakt hebt; daar uwe ziel door geduurige knagingen gekweld werdt, moest ook u

lichaam daardoor zeer veel lijden. Ik hoop,

dat gij woord zult houden, dan zal ik mij verheugen, wanneer ik uwe ouderen in u een braaf kind kan vertoonen. Doch heden moet gij nog E J iets

Sluiten