Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Y wordt, dat ik bij Lotjen geweest ben?" -Zij vreesde, wanneer zij haar zag naderen; fprak zij eens van Lotjen of van haare ouderen, dan waande zij, dat zij zich reeds verraden hadt; zag de moeder wat donker, dan meende zij, dat het baar zou geiden: wie weet, dacht ze, of zij er niet achter gekomen is, dat ik haar zo misleide

Doch het bleef hier niet bij. Die doortrapte meid verhaalde haar- van tijd tot tijd, welk eene lieve jonge juffrouw Sophie geweest was, hoe zij haar zuiker en koffi , en allerlei lekkere beetjens, ja zelfs menigmaal den fleutel van de kelder en proviantkamer bezorgd hadt. Jansje wilde ook gaarn den naam van eene lieve jonge Juffrouw hebben, en ontnam haaren ouderen de zuiker, koffi en andere dingen, en itopte dat Barbertjen toe; ook bezorgde zij haar wel eens de kelder-r of fpijskamer-fleutel — en was dus die meid beKtilpzaam in het befleien haaren ouderen.

Dikwerf .ontwaakte haar geweten, dan dacht zij wel eens, hoe zal het u toch gaan, wanneer alle uwe fchelmerijen aan den dag komen? — Hoe kan de goede God een kind, het welk zo kwaad en ontrouw is, lief hebben ? Zelfs kwamzij zo verre, dat zij tegen de meid zeide, ik kan. u niet meer geven, de lieve God zal mij voorzeker ltraffen. Doch Barbertje -flik er. de gek mtv

■ ■* v: de;

Sluiten