Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 84 )

ten; altijd was zij een goed en gehoorzaam kind geweest, ook dan, wanneer zij alleen was, ver» oorloofde zij zich geen kwaad; want zij geloofde in alle opregtheid, dat God alles ziet, dat hij al het goede beloont, en dat goede menfchen alleen door hem bemind worden. — Het kwaad hieldt zij voor nadeelig, en daarom door den goeden God verboden. Zo lang zij hier aan dacht, bleef zij een goed, onderworpen , gehoorzaam kind. Doch thands hadt zij zich laten verleiden tot ongehoorzaamheid aan haare moeder, en nu moest zij, zelfs tegen wil en dank , al die fnoodheden uitvoeren : welke die booze mfcid van haar met geweld eischte, naardien deze dreigde, haar anders te zullen verraden. Zo gaat het altijd , kinders ! Wanneer men zich eens iets kwaad veroorlooft, dan vervalt men doorgaands van het eene kwaad tot het ander. Uit dien hoofde, lieve kinders,

Vreest, vreest toch voor de eerfle fchrede. Gij heit dan reeds de andere trede, Tot uwen rasfen val gedaan.

Men kan zich gemaklijk verbeelden, hoe het arme kind te moede was, toen die meid haar op zulk eene onbefcheiden wijze aanfprak. Zij liep geheel verlegen naar haar kamer, om eens van i har"

Sluiten