Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..jansje. Ja, dat heb ik; - Barber - och

lieve moeder! moed. Barber heeft u verleid? fpreck toch! jansje. Barler heeft mij verleid, en op dat zij mij niet zou verraden, heb ik haar van tijd tot tijd de fleutcls van kelder en fpijskamer moe. teii bezorgen. Wilde zij koffi drinken, dan moest ik dien insgelijks bezorgen.

moed. Ach! ik ongelukkige moeder! moest ik dit aan u beleven? Gaa weg, ontaard kind! ver-

laat mij; dit kan ik alleen niet, afdoen; dit

moet ook uw vader weten. —

jansje. Ach! lieffte, beste moeder! ik kan u niet verlaten; beftraf mij eerst en beloof mij uwe liefde weder zult fchenken.

moeder. Ongelukkig kind! g;j zult genoeg van zelf geftraft worden.

Hier ftondt haar moeder op en liet Jansje geheel troosteloos alleen liggen. — De ouders overleiden, wat zij met hun verdwaasde en verleide kind zouden beginnen. Toen zij het beiden eens waren, werdt eerst de meid binnen geroepen. Dat zij ftreng beftraft wierdt, fpreekt van zelfs: men beval haar,om binnen twee uuren het huis te ruimen, en er zich nooit weder te laten zien. Zij badt met traanen , dat men haar toch zo flreng niet zou behandelen ; zij beloofde F 4 dat

Sluiten