Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 89 )

ger moogt' worden? —» ;6ij kunt u nergens mede verontfchuldigen; gij wist hoe fchandelijk het was, wanneer men zijne ouders op deze wijze misleidt en bedroeft. — Ik fchaam mij, om de ondeugd te noemen, welkui gij aan ons gepleegd heb. En wanneer ik u thands aan zeide, dat gij voor altijd uit onze oogen moest gaan, handelde ik dan onregtvaardig ?

Ach! lieve , beste vader , zeide Jansje, hoe zoudt gij mij onregtvaardig kunnen behandelen ? — Neen! ik heb die ftraf regtvaardig verdiend door mijn fchandelijk gedrag : ftraf mij voor mijne euveldaad, zo ftreng gij wilt; gaarn wil ik alles geduldig lijden. Slechts dit eene fmeek ik u , verftoot mij niet geheel ; neemt wij weder in gunst aan; misfchien verdien ik bet nog, dat gij mij in 't vervolg weder uw lieve Jansje kunt noemen! — Meer kon zij van aandoening niet fpreken. —

Vader en moeder waren zeer getroffen. Ik zal u niet beftraffen, zeide haar vader, omdat gij uw misdrijf vrijwillig beleden hebt. Gij zult ook wederom onze lieve Jansje zijn, zo ras wij zien, dat gij u waarlijk verbetert. Maar —denk om 't geen ik u thands zeg -—■ de ftraf komt gewis nog; gij hebt u zelf het meest beftraft. —

F g Johs'

Sluiten