Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C oa >

■Jansje yerftondt toen nog niet., wat haar vader met deze woorden bedoelde. Nooit hadt zij zich kunnen verbeelden, dat zij zo zacht zou behandeld worden. Getroffen door de goedheid haarer ouderen, omhelsde zij hen cn beloofde nogmaals , dat zij van nu af aan een gehoorzaam kind wilde zijn. Haar gedrag was van dat oogen» blik af uitftekend. Dan met dat al volgde de ftraf, zo als. haar vader voorfpeld hadt. — Die boosaardige meid vertelde alom van haar de fchandelijkftc dingen. Zij verbreidde niet flechts , 't geen zij van Jansje wist, maar voegde er nog veele onwaarheden bij. Zij zeide, dat Jansje haar zo lang gefmeekt en gebeden hadt, dat zij het toch niet aan haare moeder zou ver. klappen, wanneer zij Lotjen een bezoek gaf, dat zij het niet langer hadt kunnen weigeren; doch dat zij er geheel onkundig van geweest was, dat haare ouders haar dit zo ftreng verboden hadden: dat^anxje koffi, zuiker, gebak, en andere lekkernijen medegenomen hadt naar Lotjen, en dat zij tot dat einde heimelijk de lleutel aan haare moeder ontno. men hadt: dat zij gcheele nachten van huis ge» wcest was , zonder weten van haare ouderen, die meenden , da: zij gerust lag te flapen : dat zij eindelijk, toen haar moeder dit ontdekte, de fchuld op haar (de meid) geworpen hadt, en

zij

Sluiten