Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 91 y

Zij uit dien hoofde onfchuldig uit haar dienst gezet was.

Deze leugens , welke Barbertje van dit ongelukkige meisje verhaalde , werden ras algemeen bekend.' Kwam Jansje vcrvolgends in gczclfchappen van jonge Juffrouwen, dan fluisterde de een den ander heimelijk iets in het oor, en dan zagen zij tevens Jansje aan en begonnen tc lachen; zij zou van verdriet bijkans vergaan zijn. Kwam zij wat laat in een gezclfchap, dan was het, he! Juffrouw Jansje zal gisteren avond wat

laat zijn thuis gekomen. Hadt zij een fraai

lint, of anders iets nieuws, 't welk de aandacht tot zich trok, dan fluisterde men elkander in : „wie. „ ook zo flcutels van moeder kon kaapen, dan „ kon men ook wel iets fraai's kopen." — Kwam men met haar in gefchil; dan werdt er wel eens gezegd; „ ja, men heeft er juist niet veel eer van , ,, dat men zich met u inlaat." Werdt er over deze of gene ■ gefproken, en Jansje mengden zich mede in dit gefprek, dat moest zij dikwils hooren, dat dè een tot den ander zeide, „ wie zich „ niet al met een ander bemoeit? 't Was beter, „ dat veele zich liever om zich zelf, dan om an„ deren bekommerden, en om de lleutöl dach„ ten."

Dat

Sluiten