Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ui.-)

en dronk het zo veel te fpoediger op. —— Nu kwam zij wederom binnen. — Nauwlijks was zij gaan zitten, of zij werdt zo "bleek als een witte doek. — Heb ik het u niet gezegd, zeide die Heer, dat gij u benadeelen zoudt ? Drink terftond eeltige kopjens thee, en gebruik wat conferf van vlier; misfchien raakt gij dan aan 't zweeten. Maar neen, alles was te vergeefsch — zij dacht, dat het wel bedaaren zou. — Ik zal wat gaan lopen, zeide zij, en dan kome ik wederom in het zweet, dan zal het mij zo veel kwaad niet doen. — Zij liep ook terftond de deur uit; die Heer ging ook fpoedig weg, doch beklaagde haar,

Dat ongelukkige meisjen liep wel heen en weer, cn kwam nog eenigfins in 't zweet, doch zo niet, of zij kwam ziek thuis. Noch in die zelfde nacht werdt het zeer erg met haar, dan was zij heet, dan koud. Men nep den Geneesheer: die trok de fchouders op, toen men hem zeide, wat zij gedaan hadt. — Hij heeft haar zo ver wederom te regt gebragt, dat zij op de been is, doch tevens, haar voorfpeld, dat zij niet lang zou kunnen lee. ven, Thands teert zij van tijd tot tijd uit, cn hoe lang of het duurenzal, weet men niet, doch zij zal als een kaars uitgaan.

paul. Dat ongelukkige meisjen! _ Neen lieve vader, ik zal voorzeker altijd uw raad volgen,

zelfs

Sluiten