Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs dan, wanneer ik niet terftond kan begrijpen, waarom iets mij nadeelig is; maar wanneer ik veeleer zou denken, dat het vrij voordeelig ware. Gij moet het beter weten, dan ik.

vad. Doe dat, lieve kind! gij zult er u altijd best bij bevinden. —

Veracht geen dier, hoe kleen 't u fchijn', Het heeft, als gij, van God zijn leven, En 'l is het niet vergeefsch gegeven, 't Moet in zijn' I ring ook nuttig zijn. Neen kind! gij hebt geen deugdzaam hast, Kunt g j 't onnozel diertjen plaagen: Kan zijne pijn uw ziel behaagen, ■Gewis het voelt, als Gij, de fmaru

Kom Julie, riep Ferdinand, een vrolijke knssp, gaa eens met mij in de tuin, maar fchielijk ! fchie. lijk!

julie. Ja, daarmede — wacht Hechts zo lang tot dat ik hier gereed ben —

ferdik. Och neen! gij moet terftond komen, naderhand kunt gij immers weder werken.

jul. I\een, moeder heeft mij bevolen, dat ik H 4 eerst

Sluiten