Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12? )

gïhg hij dan ook eens op een vroegen morgen uit, om kapellen, kevers en andere kleine wormen te

vangen. Terwijl hij met het vangijzer

jul. Wat is dat voor een ding, een vangijzer? vad. Verbeeldt udit omtrend als een febaar, die een paar lange fteelen heeft, waar mede men dezelve met beide handen kan vasthouden. jul. Zo omtrend als een tang? vad. Omtrend zo; maar in plaats, dat een fchaar van onderen fpits loopt, cn een tang beneden twee platte lepels heeft, zo verbeeld uw hier twee ronde ijzeren of houten boogen, zo groot omtrend als uw hoofd; over dezelve is een net getrokken , 't welk, wannter de tang open is, zich uitfpreidt. Nut zoekt men de kappelletjens onder dit net te krijgen , terwijl de tang open ftaat, en zo ras men ze daar heeft, fluit men de tang, en het diertjen is gevangen. Op deze wijze blijft het diertjen onbefchadigd, daar men op eene andere wijze gevaar loopt, om het zelve te kwetfen.

Met zulk een vangijzer wilde uw oom eens een fraai kappelletjen vangen: doch zo ais' hij de tang toeknijpt, (het diertjen zat diep in 't gras) krijgt hij tevens een kikvorsch. Om het kapelletje vooral: niet te verliezen , knijpt hij de tang digt toe, en drukt daar door de kikvorsch zo fterk, dat dit diertje»

iets

Sluiten