Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 130 )

omdat het niet fchreeuwen kan , het ook geene imarten gevoelt? —

ferd. Vergeef het mij, vaderlief! ik heb er in waarheid niet om gedacht. Nooit zal ik mij weder fchuldig maaken aan zodanige wreedheden. —

vad. Gij zoudt u dubbei ftrafwaardig maaken, daar Gij thands weet, hoe nuttig dit diertjen is. • Van dien tijd af, was Julie niet meer zo bang, wanneer haar in het wandelen een kikvorsch ontmoete; dikwils oogde zij hem nog lang. na, en gewende er van tijd tot tijd meer aan. Vaak firpoide zij en haar broeder om den rand van het gat,» waarin zij haare verzamelplaats hadden, kleine, ftukjens zuiker ; want dacht zij, wanneer dan de vliegen op de zoetigheid afkomen, dan hebben deze nuttige diertjens te meer voedfel, en.zullen du$ veel liever in de tuin willen blijven. —

ZIJT REGTVAARD1G, OOK OM TREND HET VEE.

Letje fpeelde alleen op haar. kamer: een kleine kat, die zij zeer beminde lag aan haare zijde. Zij at juist een ftukjen koek, 't welk zij van. haare

moe-

Sluiten