Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 135)

«eg langen tijd te zien was, herinnerde haar dat een kat, in 't nauw gebragt, wapenen heeft, om zich te verdedigen.

Met dat al, zeide Mietje, (een klein meisje, aan welke deze historie verteld werdt,) met dat al was het toch niet fraai van die. kaf, dat zij zo fnoepagtig was!

Dat was ook met fraai, antwoordde de Onderwijzer, maar naardien eene kat niet weet, wat geoorloofd of ongeoorloofd is, kon men haar die fout zeer wel vergeven, en de moeder hadt in dat opzigt volkomen gelijk, dat men zich voordcfnoepagtigheid van een kat zeer wel kan in acht neemen., — Maar hoe dan, lieve Mietjen, wanneer kleine jongetjcns of meisjcnsdit gebrek hebben ,wat dan ?

Met een zag hij Mietje ftljf in 't gezicht; want zjj hadt juist het gebrek, 'dat zij dikwils niet te -.rede was, met het geen men haar te eten gaf, en dan wilde zij liever andere fpijs' hebben, die haar beter fmaakte, al verzekerde men haar, dat die kost •/oor haar zo gezond niet was: ja zelfs hadt zij wel eens deze en gene lekkernijen heimlijk weggeno.

ï 4 Mie1-

Sluiten