Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C is<? )

MUt>e ^rdt rood van fchaamte; en naderhand behoefde men, wanneer zij gevaar liep, om zich aan deze fout fchuldig te maaken, niet anders te zeggen als; 't is toch niet fraai, dat de katten zo fnoepagtig zijn - terftond bragt zij zich te binnen, dat zij hetzelfde ten oogmerk hadt, 't geen zij in een kat hadt afgekeurd, en van tijd tot tijd leerde zij deze fout af.

Het is bijzonder, dat zo veele kinders zich aan dit gebrek fchuldig maaken, daar zij toch ligt begrijpen kunnen, hoe onvoegzaam en nadeeligdie fout is. Hoe veel dingen zijn er, die de kinders met kennen, veele zijn zo gevaarlijk, dat zij er hun ganfche leven ongezond door kunnen worden wanneer zij er ook hechts ééne keer gebruik van maaken. — Andere dingen zijn wel is waar zo terftond niet fchadelijk, maar zijn echter zo nadcehg als de eerften.- Jk verheugde mij uit dien hoofde ongemeen, toen ik eens een kleine knaap, die wel opgevoed was zo verftandig hoorde fpreken. Men weigerde hem de fpijs, die hij eten wilde, te geven. Met dat al bleef hij zeer bedaard. - Spijt het u met, vroeg ik, dat gij daarvan niet moogt eten ? "

Och neen! zeide hij, 't is mij zeer'lief dat ik eerst er om gevraagd heb. Ik zou anders mij zelf hebben kunnen benadeeien.

Ten

Sluiten