Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C rtfi >

maar niet zo zeèr gedaan hadt, en hier. — (Met; een wees hij op zijn lijf)- ik weet zeif niet hoe wonderlijk ik gefield was. Ik kon bijkans geheel; niet met de overigen fpeelen. moed. (Terwijl ze hem zeer ernfiig onder de

oogen ziet) Lodewijk! gij-zijt tegenwoordig.

zeer dikwils ziek.

lodew. Ach! daar is dat van gisteren niets bij, — Deedt mij het lijf alleen zeer, dan.. .

Hij badt eene hoog roode kleur; zijne ouders,, die hem zeer wantrouwden, meenden dat hij al te hard gelopen hadt. — 't Zal wel weder bedaaren, zeide zijn vader. Gij moet van jongs op leeren, om warpijn te verdraagen :.^ij zijt immers geen klein kind meer. «•»•. lode w. Deedt het maar zo zeer niet. vad. Dan weet ik er geen beter middel op, dan. dat gij,,hoe eer zo beter naar bed gaat. — -lodew. Zoudt gij er mij niets voor kunnen ingeven, lieve mr.eder ?

vad. Ha! wederom een paar droppeltjes in zoete wijn; nietwaar? --een, vriend, daarvan-

zal dezen avond niets gebeuren. — Gij kunt oogenblikkelijk naar. bed gaan,, en morgen zullen wij zien ,. hoe gij gefield zijt.

Lodewijk,, dien dit zeer onverwacht overkwam,, naardien hij niet gewoon was, dat zijn vader op

' • zo*

Sluiten