Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 147 )

aodanigen toon 'met hem nfprak, njaar die ook wel wist, dat wanneer dit gebeurde er dan niet anders op zat, als gehoorzaamen, ging terftond, na dat hij zijne ouders een goeden nacht gewenscht hadt, naar zijn kamer. Met traanen in de oogen, ontkleedde hij zich, en begaf zich, onder de hevigfte pijn in het hoofd en in het lijf naar bed. Aan flapen was niet te denken. Reeds floeg het twaalf uuren, en Lodewijk lag nog wakker en weende.— Zijne hoofdpijn nam toe, maar de pijn in het lijf bedaarde. In den beginne beklaagde hij zich over de harde behandeling van zijn vader, doch wanneer hij aan den anderen kant bedacht, dat zijn vade r nooit de gewoonte hadt' van hem zo ftreng te behandelen, dan begreep hij ras, dat hij zelf misfchien alleen de oorzaak van deze behandeling Avas.— Indien ik, dacht hij bij zich zelf, indien ik niet gisteren, en voor eenige dagen mijre moeder met onwaarheden misleid had, dan zouden mijne ouders mij thands voor zeker geloovcn. — Tevens bragt hij zich te binnen, 't geen zijn leermeester hem voor eenigen tijd gezegd hadt. Die braave man hadt reeds verfcheiden keeren ontdekt, dat Lodewijk niet altijd de waarheid fprak. Hij verhaalde hem uit dien hoofde eenige gefchiedenisfen van zo* daanige perfoonen, die dat zelfde gebrek hadden. Oiucr andere nadeelige gevolgen .van het liegen K a hadt

Sluiten