Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C I5i )

,©ok wel, en wit dien hoofde gingen zij nooit & -de tuin bij hun Grootvader zonder eenig werk medetenemen. Wanneer vader Rodirich bij de bank kwam, dan zag hij daar het werk.'t welk elk kind bij de hand wilde nemen, reeds gereed liggen ; elk greep naar het zijne, zo ras hij zien neerzette.

Zo vond ik den eerwaardigen Grijzaard fcij eiken fchoonen-avond ft ond, wanneer ik zijnen zoon, den vader dier vier lieve kinderen, csn bezseK gaf, en wij te famen in de tuin gingen wandelen. — Vader Roierich zat op de bank, met zijn rug tegen de lindeboom, met een ftokjen in zijn hand, waar ' mede hij van tijd tot tijd cp eene landkaart die •voor hem lag, wees. Rondsom de. kaart lagen de ■kinderen in het gras ; de twee jongetjens fneden -doorgaands het een of ander, nu eens een vogels kouw, dan eens een wagen, dan weder een boog of iets anders; de meisjens naaiden of breiden.

Re°t tegen over de lindenboom was een groen, ■digtbegroeid prieel, waarin men, -zonder ontdekt te worden, kon komen. D,kwils plaatfte ik mij alleen of in gezelfcbap van mijn' vriend in hetzelve, en hoorde , hoe vader Roderich zich met de kinderen bez'g hieldt; ik verheugde mij altijd over hunne bijzondere oplettenbeid en leergierigheid. Zesr '.yfiele,gefchiedenisfen, die ik hier hoorde, zijn mij K4 mag

Sluiten