Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 156)

herinneren, dat hij befcheidener m zijn gtcirag en naarfttger in het leeren moest worden.

Inéén ding maakte hij echter eene verandering'i daar zijne kinders tot dus verre het onderwijs van meer dan een leermeester genoten hadden, zo gathij hun thands flechts een onderwijzer , onder wiens geduurig opzicht zij tevens ftonden. Hijwas in zijne keuze zeer gelukkig; hij trof een man, dien het nog aan bekwaamheid noch aan braaf, heid ontbrak, om kinders optevoeden. Deze man deedt alle moeke, om hen tot braave en nuttige menfchen te vormen. Dan bij Willem was dit ten ecnenmaale te vergeefich, naardien hij reeds aanvanglijk bedorven was, en Tante niet beliefde te hebben, dat haar lieveling zich zo zeer zou vermoeien. - Zelden kwam hij ter beftemder uur om onderwijs te omfcngcn van zijn leermeester, vaak verzuimde hij, en onder allerlei voorwendfelen, de lesfen, ja zelfs geheele weeken achtereen. - AI kreeg hij het eens wederom in zijn hoofd, om het onderwijs bijtewoonen, dan was hij zo onoplettend, dat hij er geen het minfte nut van kon trekken.Wat voordeel kon hij er toch van hebben, wanneer hij flechts nu en dan onderwezen werdt? — In peen ding ken hij eenige vorderingen maaken ; oflehoon hij reeds tien jaaren

oud

Sluiten