Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 163 )

tegenwoordigheid van anderen altijd een vrolijk gelaat vertoonde. Zijne kinderen lagen hem het meest aan het hart; voor hun hadt hij gearbeid, vojr hun gezorgd, cn thands zag hij zich, als in een oogenblik, in de droevigfte oinftandigheden geleld; zonder geld, zonder vrienden, die hem konden of wilden helpen; zijne kinderen beide nog onbezorgd: ja zelfs niet eens volkomen opgeleid tot eenig beroep. —

Hij hadt, wel is waar, nog een naastbeftaande, een zeer rijk man, dan deze woonde eenige duizend mijlen van hem af; daar te boven hadt hij bij gelegenheid van zijn vrouws overlijden eenig ongenoegen met hem gehad, zodat zij]thands juist de bests vrienden niet waren.

Mim, het oudfte meisjen, vroeg, waar die rijke man dan gewoond hadt, dewijl hij zo verre afwezig was ? Hendrik , de oudfte knaap , antwoorde , dat hij misfchien in Oost-Indie zou ge. woond hebben, 't welk wel vierduizend mijlen van Gluckjladt afgelegen was.

Zo was het ook , zeide vader Roderich ; daar woonde hij juist. Zoekt flechts hier beneden op de kaart het eiland Java , op het zelve ligt de ftad Batavia , de hoofdftad van dat eiland. — Hendtik zocht ze, en vondt ze terftond; hier 's ze, zeide hij, 't is de hoofdplaats van de holL 2 land-

Sluiten