Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 173 3

ne dankerkentenis kenden betuigen, en ook niet regtftreeks aan hem konden fchrijven, om dat zi* zijn naam niet kenden , fchreven zij een brief vaq dankbetuiging, welke zij den koopman, die dat gdd aan hun gegeven hadt, verzochten aan hunnen onbekenden vriend ter hand te ftellen. —

Omtrend agt dagen, na dat dit was voorgevallen, kwam Braaf hart met de blijde tijding, dat hij. voor Karei eene fchoone gelegenheid hadt op gedaan, om op eene wijze, naar zijne kragten bere, kend, eenig geld te -kunnen verdienen. Hij gaf aan de kinderen van zekeren Rentmeester bijzon, dere lesfen; deze man hadt tot dus verre iemand tot zijne hulp gehad, die tot dien post zeer bekwaam was, het zij om brieven tc fchrijven, of om rekeningen na te zien.

louke. Kon hij dat zelf niet doen? .. roderich. Wel Louifel waarom heeft de k!©> dermaker, die in ons huis woont, zo veele knegtf

en helpers? Is dat,, om dat hij zelf geen*

klederen kan maaken l

louise. Och neen! zij helpen hem,, omdat hij altijd zo veel te doen heeft. —

roqerich. Kon dit het geval hij dien Rentmeester ook niet zijn? En vraag dan maar een* uw broeder Hendrik-, hoe ligt men bij het rekenen eene fout begaan kan,, al is men ook nog ze-

Sluiten