Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( r75 )

bij in diezelfde Ha 1 , waar zijn' vader woonde, geld kon verdienen, en dan zo wel hij zijn vader blijven, als hem tegelijk onderfteuncn Met blijdfchap ging hij heen, en al ras was het akkoord getroffen. Van tijd tot tijd vondt de Rentmeester meer behagen in Karei, en deze befchouw* , de dien ouden man als zijn tweden vader: beide waren zij met elkander volkomen te vrede.— Karei befteedde doorgaands zeven of agt uuren aan zijn werk; en hoewel hij nauwkeurig en met de grootfte oplettenheid arbeidde, deedt hij ech. ter veel af, waardoor hij de gunst van zijnen meester meer en meer gewon, en in de eerfie maand reeds behalven een nieuwen rok ook nog eenige daalders loon kreeg. Wie kan de blijdfchap befchrijven, waarmede Karei dit geld zijn vader bragt? — Zie zo, dacht hij, nu kan ik toch ook reeds eenig geld verdienen, om mijn lieven vader te onderfteunen, nu kan ik hem eenigermate vergelden, het geen hij aan mij befteed heeft, cm mij kundig en deugdzaam te maaken.

Dagelijks ging hij naar den Rentmeester, en deedt alles wat hem werdt aanbevolen , nu: denzelf. den ijver en getrouwheid : hij was bj dat alles zo befcheiden en vr:und0lijk tegen elk, zonder ct:. derfcneid , dat elkeen groot van h.'m hieldt, en men hemocgaarn dien tijd, welken hij bij zija vader

door-

Sluiten