Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i?3 )

Misfchien wanneer gij weet , dat inve zoor.en verzorgd zijn, en gij u in gunftiger ómftandigh'éden bevindt, dat dan ook uwe verloren gezondheid hcrfteld wordt. — €aa toch in dezen niet onberaden te werk, ik denk mij ïiicr nog eeniien tijd optehouden , overleg alles rijkelijk en zeg mij alsdan uw befluit.

Vader Robert was zeer gevoelig getroffen door de deelneming van dezen onbekenden in zijn lot; hij ondervroeg hem hierop naar alle omfUru'/ghsden, naar de huishouding, naar den ïcóöpliatlcfét cn vooral naar de tegenwoordige denkwijze van zijn, Neef, op welke vragen $ etn zeer voldoend andwoord ontfiig. —

De koopl.a-idel van uw ISccf, zeide hij, is zcdord gij het laatfte berigt van hen: hebt or.tfangen, aaranèrfclijk Vergroot. Zijne huisvrouw, óié ■toen hij ze trouwde eene arme wees #ÜS, neemt de huishouding alleen waar. Door den invloed, Welken zij op haaren echtgenoot beeft, is hij voornaamlijk bewogen, om u deze aanbiedingen te doen. Indien gij ze kende, gij zwdt haar 7xkef hoogfehatten , en uwe' beide zoons zullen haar eerbiedigen, indien zij befluiten kunnen, om die reis te aanvaarden. Van zijn beftaan en karakter behoeve ik u niets tc zeggen, daar g;j hem gekend hebt — Hij is dezelfde braavé

M 4 h']i-

Sluiten