Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C lts )

al ware het, dat hij hen nooit weder ontmoette, indien hij niet bevreesd geweest ware zo voor het gevaar van de reis, als voor de ongezonde lucht, die in dat land pl&ats heeft 5 — uit dien hoofde vondt hij er veel bezwaar in.

louize. Is de lucht te Batavia dan zo ongezond ?'

roderich. Ja lieve kind er zijn weinig Europeaanen, die aldaar een hoogen ouderdom bereiken , j.eer veele worden aan de landziekte onderhevig en veele keercn nooit te rug naar het vaderland.

louize. Dan zou ik ook al niet veel zin gehad hedben om mede te reizen?

kar el. Wel daarom zou ik juist niet achter gebleven zijn! Hoeveele reizen er natoe die gezond wederkeeren. —

hendrik. Ja maar Karei en Willem zouden er na toe reizen, en laten hun zieken vader achter.

rodrich. Juist dat was het ook, lieve kinderen ! waarom Karei zo veel zwaarigheid in deze reis vondt. Hij beminde zijn' vader bij uitftek, en thands zou hij zich zo veele duizend mijlen van hem verwijderen. Hij was nu te vrede, dat hij zijn vader zo menigwerf kon opbeuren en vervrolijken, en thands zou hij hem wederom verMs la.

Sluiten