Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen over liet afzijn van zijn vader j en was met de grootfte vrees voor hem en zijn welzijn W* vuld. Willem was in den beginne ook ftil, en fcheen iets te gevoelen van die aandoeningen .weV ke het fcheiden van goede vrienden bij braave menfchen te wege brengt; doch dit duurde zeer kort; en misfchien zou hij nooit weder aan zijne achtergeblevene vrienden gedacht hebben, indien de onaangenaamheden van de reis hem daar aan niet van tijd tot tijd herinnerd hadden. —

Spoedig ontdekte hij, dat het fcheepsleven z& gemakkelijk niet is, als hij zich wel verbeeld hadt, en dat zeer veel dingen te huis gemakkelijker zijn. Reeds de eerfte nacht de beste was hij ontevreden over dé ilaapplaats , welke hem aangewezen werdt, en hadt hij geweten, dat zijne nachtrust met zo veel ongerijflijkhe:d zon gepaard gaan , nooit hadt hij tot die reis zijne toeftemming gegeven.

louize. En waarom lag hij hier zo onge,

makkelijk? •

roderich. Om dat het fchip zich van tijd tot tijd beweegt, omtrend als een wieg: is dan de wind fterk, dan is cok de beweging van het fchip fterk, zo dat men nauwlijks ftaan kan. Uit dien hoofde wordt men in het . bed heen en we-

d<3

Sluiten