Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io3 )

rondom een groot vuur zaten. Na dat de zwar. ten cenigen tijd met elkander gefproken hadden, bragten zij Karei en Willem in een prieel. Hunne .handen werden hier ontbonden, ook kreegen zij op nieuw vrugten te eten, doch twee zwarten met groote knodfen gewapend bleeven bij hen ftaan. Karei vondt intusfchen in zijn zak een fluitje, waarop hij begon te fpeelen. De zwarten luisterden zeer nauwkeurig, - daar kwamen ook

de overigen binnen om hem te hooren Toen

hij ophieldt, gaven zij hem deor tekenen te ken. nen, dat zij gaarn nog meer wilden hooren fpeelen. Zij gingen hierop naar buiten, en terwijl hij fpeelde begonden zij alle vol vreugde te dansfen, - Na dat zij wederom iets met elkander hadden overlegd , werden de voeten van Karei ontbonden , tevens wilde men hem wegbrengen Karei wees op zijn broeder, _ doch dc zwrre gaf hem door tekenen te kennen, dat hij vooruit moest; en toen Karei dit weigerde begon hij hem voordtetrekken. Karei wierp daarop zijn' broeder de fluit toe, de zwarte haalde de fluit te rijg en ■ fchoon hem te fmeeken , dat hij toch alleen wilde gaan. Ter zeiver tijd gingen twee gwarten rair Willem, bonden hem, en fleeptcn hem voord raar .het vuur. heide begonden hierop zeer luid te fchreeuwen, want zij vermoeden, en niet zon-

der

Sluiten