Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 203 )

laten zorgen, en daar door was al het geld, dat zijn vader verzameld hadt, weg, ja daarieboven hadt hij zich diep in fchulden gezet. — De aankomst van zijn broeder redde hem eenigsfins, en deze moest hem van dien tijd af onderhouden, zou hij niet van gebrek omkomen. — Offchoon hij dus een beftaan hadt, was hij echter een voor. werp van verachting bij alle braaven, daarentegen Karei in de grootfte achting ftondt bij allen, die hem kenden. —

Zo ziet gij, Kinders! dat vlijt en kunde achting , luiheid en onkunde verachting baaren. De eerde beloonen zich ze!f, en de laatfte berokkenen altijd de grootde nadeelen, die zich door ons ganfche le. ven verfpreiden. —

Sluiten