Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

van het weinige, dat zij verdiende, aan anderen mede te deelen. <—

Ras echter was zij verheugd, dat zij deze fchaamte hadt ter zijde gefield, en met de kinderen naar de ouders gegaan was. Naauwlijks hoor. den zij toch, waar die man werkte, of zij ver. blijden haar met de tijding, dat daags daaraan, iemand van hunnentwege derwaards gezonden ;ou worden, om haar eenig berigt van haaren man te geven , en welh'gt ook eenig geld mede te bren. gen, Men gaf haar intusfchen eenige onderffeuning, en toen de vader van Lifette, die deze penningen van het aanwezend gezelfcbap ingefameld hadt, haar dezelven overhandigde, beloofde hij haar, nog dien zelfden avond naar haare kinderen te zullen komen zien. — De vader van Lifette was, naamlijk, een genees»

heer. Hoe blijde zal die vrouw nu niet wel

geweest zijn, daar zij niet alleen geld ontfTng, maar ook tevens de belofte, dat men haare kinderen wilde helpen. Zij kon geen woord fpreken. De traanen rolden langs haare wangen; — maar *t waren geene traanen van droefheid en kommer, maar van dankbaarheid en blijdfchap.

Lifette en Julia vergezelden haar tot aan de tuin. deur. Hier viel zij beide kinderen om den hals, kustte dezelven, — en — God laat het u en uwe

Sluiten