Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ff y

ouderen altoos welgaan -— zeide zij fnikkend. Met fpoede zij zich voord, om bij haare kinderen te komen. —

Die beide meisjes bleven lang ftaan bij de poort, en oogden haar na. — Aangedaan, maar verblijd, keerden zij terug naar haare ouders. De moeder van Lifette omhelsde haare dogter: „ Blijf altoos „ zo braaf, (zeide zij; en gij zult u zelf en uwe „ ouders verblijden." — Lifette gevoelde hoe gelukkig zij was, naardien zij eene arme bekommerde vrouw, alleen door haare voorbede, geholpen hadt.

Kort daarop fcheide dit gezelfchap: elk ging naar zijn huis. De Vader van Lifette verwijderde zich in ftilte, ten einde .zijne belofte te vervullen. Hij vondt de vrouw van den Metfelaar, en verheugde zich, in haar niet Hechts eene goede zorgvuldige moeder, maar ook eene ordentlijke huisvrouw, te hebben aangetroffen. In weerwil van haare armoede, was haare wooning, hoe klein ook, zindelijk en zuiver. Hij,onderzocht -de ziekte dier beide kinderen, vondt dezelve niet gevaarlijk, maar toch zodanig, dat dezelve zeer naauwkeurig moesten worden opgepast, en de vrouw dezelve dus niet verlaten kon , ten einde zelve iets te verdienen. Hij beloofde haar eenige geneesmidde. len te zullen zenden, en verzekerde haar tevens, A 3 van

Sluiten