Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

vast?, zette ftokjehs, door hem zelf gemeden, bij de bloemen 9 en bondt deze aan dezelve, ten einde ze niet zouden vallen. Hij was met een en ander tot dus verre bezig geweest, ehlhadt niet meer van dien aard te doen, wagtende'dus op de komst van zijne Ouders, toen hem, ongelukkig te binnen viel, of hij ook een zoortgelijko llinger kon vervaardigen, zo als hij onlangs van een zeker knaap gezien hadt.

Ten dien einde haalde, hij een ftuk hout, 't welk tot dat einde gefchikt, en omtrent eene el lang , en een duim dik was , fneedt vervolgends daarin een kerf, ftak daar een kleine kefjfteen in, nam hierop dien ningerftok, en wierp daar mede dat fteentje verre weg over de muur van den tuin. — Frans verheugde zich over het welgelukken van deze proeve , en ging lustig rustig met dit werk voord. —- Reeds hadt hij een geheele kop vol fteenen, op die wijze, over de muur ge. worpen , zonder te denken, waar dezelve nedervielen, — ook deeden dezelve gelukkig geen nadeel ; toen Frans een grooten fteen in de kerf

ftak, en met meerder kragt dien fteen voordwierp. Deze vloog zijdewaards af, en trof juist de glazen van een armen Schoenmaker in die nabuur! fchap.

Frans hoorde dit naauwJijks, of hij ftondt als

' " een

Sluiten